www.bira.gen.tr

"Balatonizer" son zamanlarda ?talya`dan aram?za kat?lan iyi gruplardan. "Occlused In Ottusity" adl? albümleri geçti?imiz sene ç?km?? piyasaya. Geçti?imiz ayda postayla gönderdiler kendisini, ama sa?olsun sevgili dvd okuyucu arkada? albümü okumak istemedi?i için internetten arama ve bulamama ve sonradan bulabilme ve download etme sürecine girdik, biraz gecikti (Sono spiacente Mario!)
Albümün toplam çalma süresi 25 dakika, içerdi?i ise tam? tam?na 32 ?ark?. Bu 32 ?ark?dan da alt? tanesi 1 dakikan?n üzerinde. Geriye kalanlar, kaos, kan, revan, vah?et, deh?et, brutallizm, guttural vokaller ve domuzcuk içermekte. ?ark?larda kullan?lan dilin ne oldu?unu bilmiyorum. Ama intro ve benzerlerinde italyanca kullanm??lar. Albümün en sofistike ?ark?s? ise "Se So Sa". Enfes bir?ey, herkes dinlemeli.
25 dakika olmas? kimsenin akl?n? kar??t?rmas?n, dinlenecek dolu dolu 25 dakika var burada. "Occlused In Ottusity" albüme ad?n? veren ?ark? olman?n yan? s?ra Nasum`u an?msatmas?ylada öne ç?k?yor. "Diabolos", kaos ve karambole dayal? güzel bir ?ark?. Bu ve bunun gibi pek çok ?ark? var bu albümde. "Macabrotic Poetry" var "Anal By Anal" var, "From The Obsolation To The Obeteration" var. Var o?lu var. Extreme müzikten ho?lan?p edinme ?ans? olanlar bo? durmas?nlar.

8/10

www.bira.gen.tr


«back